Reference

Primeri naših uspešno izvedenih projektov so stanovanjski in poslovni objekti

(tovarne, pisarniški objekti, šole, večnamenske dvorane, kmetije, počitniški objekti ipd.).

Mreža naših zadovoljnih strank je razvejana po vsej Sloveniji, sega pa tudi v Avstrijo in na Hrvaško.

let
izkušenj
1 +
stanovanjskih
objektov
1 +
poslovnih
objektov
1 +
zadovoljnih strank
1 +

Terme Lendava
Impol, Slovenska Bistrica
Walstead Leykam tiskarna, Hoče
Občina Žetale
Kopitarna Sevnica
Cimos, Vuzenica
Medicinski kampus, Graz
Perutnina Ptuj
OŠ Žetale
Boxmark, Varaždin
Pošta Slovenije, Šmartno na Pohorju
Pošta Slovenije, LC Maribor
Zavarovalnica Grawe, Ravne na Koroškem
Zavarovalnica Grawe, Betnava Maribor

MSE Eberdorf, AUT
MSE St. Filippen, Waldweg, AUT
MSE Gattersdorf, AUT
MSE Bahnweg, AUT
Sončna elektrarna Wolfsberg, AUT

MSE Fifer, Frajhajm
MSE DUK, Koper
MSE Petek, Maribor

URI Soča, Maribor
ARSO, radarski center Lisca
Zavod za prestajanje kazni Maribor, odprti oddelek Rogoza
Zavod za gozdove, krajevna enota Žalec
Vrtec Laporje
SERŠ Maribor
Okrajno sodišče na Ptuju
PGD Žetale
Večnamenska dvorana Duplek

Pisarne Cankarjev drevored, Izola
Poslovni prostori UP, Maribor
Plesna dvorana Vojkova, Ljubljana
Skate park, Maribor

Aluminium Kety Emmi, Slovenska Bistrica
DOMO, Ljubljana
PGP INDE, Tržič
AZA, Lenart
Sonce plus, Celje
SVE solar, Pesnica
Krebe Tippo, Maribor
Teraspace, Ljubljana
Miduš, Slovenska Bistrica
Ekopol, Trnovska vas
Hidroinženiring, Ljubljana
Trgofort, Maribor
Konstill, Logatec
Popdent, Maribor
Zobni atelje, Maribor
Norka, Lenart
Ferš, Sveta Ana v Slovenskih Goricah
Tiko Pro, Maribor

Dom Danice Vogrinec, Maribor
Lekarna pri Kranjskem orlu, Kranj
Lekarna Dobrova, Dobrova

Kmetija Fingušt-Hecl, Orehova vas
Sadjarstvo Senekovič, Žihlava
Kmetija Vogrinec, Podvelka
Kmetija Žigart, Orehova vas

Hiša Denk, Kungota
Restavracija MAK, Maribor
Kavarna in čitalnica Boršnik, Ljubljana
Live Caffe, Maribor

Restavracija Indeks, Ljubljana
Študentski Kampus
Klub študentov Radovljica

Košarica